dinsdag 11 december 2018

DAT IK HET BETREUR


dat je lijf een bouwval
verzonken in een joggingbroek
waar vlekken ranzig
je weerbarstige huid schrapen

eten slechts een herinnering
die met de maanden vervaagt

dat je geest hout sprokkelt
in een uitgedroogd brein
elk mens nabij een stille vijand
die met hellevuur bestreden

je kamer een veilige vesting
gebarricadeerd met huisvuil

dat ik met lede ogen
jouw teugels vrij moet laten
omdat je drang tot kaalslag
enkel nog vriendschap kent

met zware dranktremoren
en leegte vol met vuige taal.

© JELOU

zondag 9 december 2018

DENK IK PLOTS AAN JOU


Mijn kat knaagt vuilniszakken open
zijn honger niet te stillen
sinds hij rondgezworven heeft

en ik denk plots aan jou

Mijn citroengeranium verbleekt
sinds ik hem verplaats heb
hij moet steeds vaker water

en ik denk plots aan jou

Mijn passie laat zich preken
als onrust in de venen
ik mij weer los laat in vertolken

en plots denk ik aan jou

vraag ik mij waarom jouw honger
naar expressie reeds verstild
geen woord of beeld meer daar

denk ik aan jou omdat

een passie nooit zomaar vergaat
een kat zelfs in het donker
in gedachten vuilniszakken knaagt.

© JELOU

O MIJN SUIKERBROOD


O zoeteke mijn
laat dijn kristallijnen
vrijelijk langsheen mijn tong

mijn papillen
Hemelvaart doen lispelen
als honing voor de goden
opdat zij naijverig

het dijn in mijn
louterend in sprankeling
lavend als gebed

O zoeteke mijn
zie hartstocht dijn beproefd
mijn lippen gulzig grazend
in smeltend suikermanna

waar begerigheid
tijd noch plaats
goed noch kwaad

het dijn slechts mijn
verzuchtend naar nog meer.

© JELOU