woensdag 12 augustus 2020

HOEVEEL KOST EIGENHEID


Wanneer onmacht schrijnt
omheind door dovenetels
zo zalf het hoofd met olie
opdat gedachtegangen
weer soepelheid van geest

de eigenheid van leven
weer een brandende fakkel
vlammend vol elan
mistroostigheid verzwelgend

Vraag niet naar gerechtigheid
zij ligt allengs vertrapt
in dorre dollarsteppen
waar waarde slechts nog geldt
voor éénogige koningen

blindheid een tunnelvisie
om tegenliggers te voorkomen
het asfalt zó geplaveid
dat handhaving geen aquaplaning

Neem enkel beide handen
hoezeer zij leegheid wringen
in opgelegde ruimteketens
en tel gekerfde levenslijnen
in onaangeraakt verstild

de eigenheid van leven
een statisch ontzielde uitkomst
waar de som der delers
hartvochtig schreeuwt om vrij, nabij.

© JELOU
zondag 19 juli 2020

VERGETEN LIEFDE


Twee Chinese figuren
tronen mijn verleden toonladders
en ik speel vergeten liefde
tot de toetsen vrij van hoornlagen
De erker kraakt

Wat wil je ook:
ik tracht een vrijgevochten deun
in opborrelend Chinees
waar enkel zwarte aanslagen
Een klankbord teveel

Vergeef me, mompel ik
dwalend in melodie-impulsen
maar pedalen schuren hout
daar vilt zich enkel kennen laat
in zuiver samenspel

en ik, ik tel mijzelf
in simpele gehoorakkoorden
de uitkomst ondergronds
waar loners enkel opgemerkt
door vuurvliegmieren

Wat wil je ook
als passie enkel hout deelt
met dat waar graagte hoogtij
toetsen slechts hun eelt voorbij
zonder quatre-mains.

© JELOU

zaterdag 13 juni 2020

75 JAAR VRIJHEID


Toen was het de oorlog
maar ondanks dat
trappen we opnieuw
in de grote valkuil
die propaganda heet

de valkuil van een crisis
waar doden mee gemoeid
waar angst de boventoon
waar banen verloren
waar enkel onzekerheid

Propaganda die opnieuw
gemaskeerde transparantie
machthebbers een fiat
om wetten vast te leggen
ten gunste van het volk

ten gunste van de veiligheid
ten gunste van gezondheid
en velen, velen nemen aan
met of zonder grommen
omdat ze als de dood (voor de dood)

Maar waar blijft intuïtie?
Waar blijft ons denkvermogen?
Wat hebben wij geleerd
als het om democratie gaat?

Er heerst enkel verdeeldheid
de allergrootste valkuil
die men maar kan bedenken
En weer lijkt de geschiedenis
ook nu zich te herhalen.

© JELOU