zaterdag 3 oktober 2015

EN IK DEED WAT MIJ GOED DEEDMijn opvoeding was streng en zeer gedegen
de grondslag voor een goede toekomst daar
een opleiding hoe duur ook, kon verkregen
mijn vader dacht mij tolk, want weliswaar

het taalgebruik had mij altijd gelegen
als basisleerling maar ook ver daarna
een scriptie had ik zo aaneengeregen
doch voor de toekomst was ik lang niet klaar.

Enkel vertier zocht ik naast al wat keurig
de school een uitermate fraaie plaats
waar spiegelbeelden zich elkander vinden

en ik genoot de tijd vanwege vrinden
contacten maakten mij het leven fleurig
de toekomst blind, onwetend het relaas.

© JELOU

1 opmerking: