dinsdag 27 februari 2018

VERDWAALDOnderaan een regel heb ik je gevonden,
je handen vastgeklampt aan schreefloze letters,
losbandig en ongestructureerd

je begon zo goed, zo vol élan de tocht
naar daar waar inhoud jou zou vervolmaken,
spaties onbekommerd nemend alsof je nooit
anders gedaan

kapitalen een rustpunt voor gedachtegangen,
zodat de weg langs zinsneden begaanbaar,
je voeten grip op uitgeholde frases

het ging voortvarend, tot het moment dat jij
komma’s en punten dacht te evenaren, ze
overmoedig links liet liggen om sneller langs
alinea’s te springen

je raakte struikelwoorden, verdwaalde in het
woud van lettergrepen, en net toen je even
bij zinnen, miste je de juiste klemtoon.

© JELOU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten