maandag 23 oktober 2017

LAAGDREMPELIGE MANNENTAALDE ZOLDERSNOL
Is een relatie gerelateerd kooswoord voor een vrouwspersoon, die verdacht wordt door de partner van een zoetgevooisd dessertgenot met derden, al dan niet bewezen.
Dat het hier geen etenswaren betreft moge duidelijk zijn.
Zij zou zich heimelijk in eigen huis tegoed doen aan appetijtelijke smaakmakers (zonder E-nummers), waarbij concrete informatie nog steeds niet onderlegd. Bepaling van plaats onduidelijk.
Indien wel, neemt betreffende derde geheimhoudingsplicht in acht.

DE GREPPELDEL
Is een kooswoord, ontstaan door jaloerse partners, waarbij de vrouwspersoon zich, in nabijheid van de partner, buitenshuis niet enkel tegoed doet aan sociale interactie binnen een groep, maar zich specifiek richt op het mannelijk geslacht.
De opzichtigheid in het openbaar, hoe goed ook verdoezeld, laat zich noemen als greppelgedrag. Zodra de partner even uit zicht, zou de vrouwspersoon haar kans kunnen grijpen en doelgericht de daad kunnen bewerkstelligen op een duistere plek.

DE STOEPHOER
Is een benaming voor een vrouwspersoon, die zonder blikken of blozen publiekelijk gehoor geeft aan haar hormonale driften. Uiteraard buitenshuis, zonder aanwezigheid des partners, doch immer samenscholend met buurtgenoten die het euvel kennen.
De partner kan zijn klok erop gelijkzetten, doch bewijzen blijven zwijgend daar waar de buurt
zich één waant, en zich beroept op enkel een gezamenlijk intiem rookgenot.

NB: Gezien het feit dat sommige mannen het alleen-zijn vaak niet kunnen hanteren, worden angsten omgezet in insinuaties. Bovengenoemde benamingen ten aanzien van hun eega worden dan ook vaak gehanteerd, vooral publiekelijk.  
Het is een uitingsvorm van liefde, stammend uit de tijd van berenvel en knots.

© JELOU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten